เวียงกุมกาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เวียงกุมกาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลท่าวังตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.75
longitude :  99.00
รายละเอียด :  เวียงกุมกาม (คำเมือง: LN-Wiang Kumkam.png) เป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ไขน้ำแม่ปิงให้ขังไว้ ในคูเมืองโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกามและใกล้เคียง เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร
การเดินทาง :  จากเมืองเชียงใหม่ ถึงแยกบิ๊กซ๊แม่เหี๊ยะเลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานแม่น้ำปิง อีกประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงจะถึงศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

จำนวนผู้เข้าชม :885