โครงกระดูกมนุษย์โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงกระดูกมนุษย์โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โครงกระดูกมนุษย์โบราณ ได้ค้นพบที่ป่าดงเมืองยาง บ้านโนนไฮหมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งป่าดงเมืองยางเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและชาวบ้านได้พบวัตถุโบราณหลายชิ้น
การเดินทาง :  เดินทางจากตัวอำเภอกมลาไสย มาถึงบ้านธนบุรี ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงแยกที่ 2 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนคอนกรีตประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงตีวบ้านโนนไฮ เดินทางออกจากบ้านโนนไฮตามถนนบ้านโนนไฮ - บ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสมบูรณ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร จะเจอทางเข้าเลี้ยวขวาเข้าไป

จำนวนผู้เข้าชม :344