ท่าเรือโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ท่าเรือโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 บ้านทุ่งกิ่ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เป็นท่าเรือโบราณที่เกิดขึ้นพร้อมกับกว๊านพะเยา ในอดีตประชาชนใช้ท่าเรือแห่งนี้ประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงลูกหลานจนมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน และเรือรับจ้างคนโดยสารข้ามฟากไปเมืองพะเยา ทำการประมง ตลอดจนหาทรัพยากรจากกว๊านพะเยาปัจจุบันได้ก่อสร้างท่าเรือไว้เป็นอนุสรณ์สถาน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงอาชีพของบรรพบุรุษ ผลพลอยได้ การท่องเที่ยว และการธุรกิจเนืองจากการคมนาคมทางบกสะดวกขึ้น
การเดินทาง :  บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ 10 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :216