หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านบัว หมู่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้งบ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา บ้านบัวเป็นหมู่บ้านที่ชนะเลิศ โครงการการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
การเดินทาง :  บ้านบัว หมู่ 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :143