วัดบางมูลนาก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบางมูลนาก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 212 ถนนชูเชิดน่าน ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.03
longitude :  100.38
รายละเอียด :  - เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ - สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิจิตร แห่งที่ 5 - การแข่งขันเรือยาวประเพณี - อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน - จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - จัดประชุมปรึกษาหารือของหน่วยราชการต่างๆ
การเดินทาง :  ทางรถยนต์จากจังหวัดพิจิตร-อำเภอบางมูลนาก ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :334