วัดชัยมงคล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดชัยมงคล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 332 ถนนประเวศน์ ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.03
longitude :  100.38
รายละเอียด :  - จัดกิจกรรมประเพณีทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันพ่อ วันแม่ - จัดพิธีบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษในวันสำคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่ - เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม - เป็นหน่วยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา - เป็นสถานที่ประชุม ปรึกษาหารือ ของส่วนราชการต่างๆ และของชุมชน - เป็นสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555
การเดินทาง :  ทางรถยนต์จากจังหวัดพิจิตร-อำเภอบางมูลนาก ประมาณ 50 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :370