หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น
อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหม้อหมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของตำบลบ้านตุ่น และตำบลใกล้เคียง เป็นอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีสารพิษและสิ่งปฏิกูลเจือปนเนื่องจากไม่มีการทำไร่บริเวณเหนืออ่าง และมีการบริหารการจัดอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กระดับประเทศของสำนักงานคณะกรรมการประสานงานพิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากดพระราชดำริ (กปร.)รางวัลชนะเลิศาการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น ระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี
การเดินทาง :  บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :155