หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เมืองพะเยา > น้ำตกสามโชกห้วยแม่ตุ่น
น้ำตกสามโชกห้วยแม่ตุ่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสามโชกห้วยแม่ตุ่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตพื้นป่าบ้านห้วยหม้อ หมู่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีความสูงประมาณ 7 เมตรและอยู่ท่ามกลางป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันใช้น้ำตำแห่งนี้มาทำเป็นประปาภูเขาให้ทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านตุ่น
การเดินทาง :  บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :162