วัดพระธาตุดอยโตน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยโตน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นพระธาตุที่เก่าแก่ของตำบลบ้านตุ่น ต้ังอยู่ที่บ้านห้วยหม้อ หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระธาตุและสร้างความเป็นสิริมงคล ของประชาชนตำบลบ้านตุ่น และตำบลใกล้เคียง
การเดินทาง :  บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :128