ธรรมาสน์โบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธรรมาสน์โบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดตุ่นใต้ หมู่ 1ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตุ่นใต้เป็นที่ประดิษฐานธรรมาสน์โบราณที่จัดว่ามีความประณีตสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ปัจจุบันมีอายุประมาณ 197ปี
การเดินทาง :  วัดตุ่นใต้ หมู่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :479