วัดหนองโนเหนือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองโนเหนือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดหนองโนเหนือ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สักการะบูชาหลวงพ่อม่วงแร้ง และภาพจิตรกรรมฝาผนังยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
การเดินทาง :  จากเส้นทาง บขส.สระบุรีมีรถประจำทางสายหนองโน

จำนวนผู้เข้าชม :322