หอนาฬิกาเทศบาลเมืองบัวขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนาฬิกาเทศบาลเมืองบัวขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.1,ม.13
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หอนาฬิกาเทศบาลเมืองบัวขาว ตั้งอยู่ ม.13 ถนน บัวขาว-สมเด็จ หน้าธนาคารออมสิน สาขากุฉินารายณ์
การเดินทาง :  ถนน บัวขาว-สมเด็จ

จำนวนผู้เข้าชม :499