สิมกลางน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิมกลางน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ่างเลิงซิว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่อ่างเลิงซิว
การเดินทาง :  อ่างเลิงซิวเทศบาลเมืองบัวขาว

จำนวนผู้เข้าชม :365