หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เชียงคำ > ป่าชุมชนบ้านปี้
ป่าชุมชนบ้านปี้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนบ้านปี้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านปี้ หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชุมชนบ้านปี้ เป็นชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ น้ำเปือย น้ำหย่วนโดยมีลักษณะป่าดั้งเดิมเป็นภูเขาหินปูน ในอดีตชุนชนประกอบอาชีพเผาปูน ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต่อมาชุมชนเริ่มเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จึงร่วมกันอนุรักา์และรักษาผืนป่าโดยจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านปี้ หรือป่าห้วยโป้งพื้นที่กว่า 650 ไร่ ทำให้ระบบนิเวศเริ่มฟื้นตัวและชุมชนมีการบริหารจัดการน้ำโยสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรซึ่งเป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 บ้านปี้ อยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :412