วัดพระแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเวียง หมู่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดเวียงหลวง ในอดีตเคยเป็นวัดที่กองทัพลาวได้นำพระแก้วมรกตมาแวะพักค้างคืนที่วัดนี้ ต่อมาจึงได้เรียกชื่อว่าวัดพระแก้ว และยังเป็นที่ตั้งเสาหลักเมืองของอำเภอเชียงคำในปัจจุบัน
การเดินทาง :  ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ทางขวามือ อยู่ในเขตตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :390