หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > เชียงคำ > วัดดอนไชย(พระพุทธแสนแซ่)
วัดดอนไชย(พระพุทธแสนแซ่)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนไชย(พระพุทธแสนแซ่)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนไชยหมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  องค์พระพุทธรูปแสนแซ่ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา ชนิดทองสำริด เหตุที่เรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระเจ้าแสนแซ่นั้นเนื่องมาจากที่องค์พระจะมีแซ่ให้เห็นเป็นบางจุด จึงได้รับขนาดนามว่าพระเจ้าแสนแซ่ ปัจจุบันพระพุทธอสนแซ่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศิลปะ โบราณวัตถุ
การเดินทาง :  ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 1148 วัดดอนไชยตั้งอยู่ บ้านดอนไชยหมู่ 8 ในเขตตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จำนวนผู้เข้าชม :396