วัดเก่าบ้านโนน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเก่าบ้านโนน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโบราณ ซึ่งถูกขุดพบโดยชาวบ้าน อยู่ในเขตพื้น ที่ตำบลกุดน้ำใส เพิ่มเติมประวัติ บ้านโนน พ.ศ. 2400 - 2475 เป็นยุคที่มีข้อมูลมากขึ้น เพราะคนที่ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านกุดน้ำใส คือ คุณแม่พัน ทองประสม เมื่อท่านอายุได้ประมาณ 13 - 14 ปี บิดามารดา พาอพยพข้ามทุ่งเซ มาจากบ้านโนน เพราะถูกโจรชาวฮ่อชาวแจว มาฆ่าผู้นำชุมชน คือนายจัน ถูกตัดแขนและฆ่าตาย ประชนชนจึงได้หนีตายไปอยู่ที่ต่าง ๆ เช่น บ้านวังเสมาบ้าง (เมื่อก่อนเรียกบ้านใหม่) และอีกส่วนหนึ่งก็ได้อพยพข้ามทุ่งเซมาตั้งบ้านสร้างหลักปักฐานอยู่บ้านกุดน้ำใส ถึงปัจจุบัน (คุณแม่พัน ทองประสม เกิด พ.ศ. 2430 มารดาของคุณพ่อด้วง ทองประสม ประกอบอาชีพอยู่ที่ชัยภูมิ) บ้านโนนจึงปล่อยให้รกร้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และได้มีคนใจบาปได้เข้าไปขุดเอาทรัพย์สมสมบัติ ในสะดือโบสถ์เก่า จนหมด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางพระสงฆ์และประชาชนได้เข้าไปบูรณะ ได้มีพระภิกษุอยู่จำพรรษามาทุกปี อ้างอิงข้อมูลจาก : http://www.watrasee.net/
การเดินทาง :  ถนนเส้นทาง จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์

จำนวนผู้เข้าชม :386