ข้าวเพื่อสุขภาพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ข้าวเพื่อสุขภาพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลคลองขลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้รักสุขภาพ ที่ผลิตจากนาอินทรีย์
การเดินทาง :  บ้านหนองเต่าทอง หมู่ที่ 12 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

จำนวนผู้เข้าชม :381