วัดดอนลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอนลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 2 ต.ดอนลาน อใผักให่ จ.พระนครศรีอยุธยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.44
longitude :  100.28
รายละเอียด :  วัดดอนลานตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 2 บ้านดอนลาน ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ประมาณ 10ไร่ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ วัดดอนลานสร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฎแน่ชัด แต่พอประมาณได้ว่าคงสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ.2400 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2467 อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถโครงสร้างคอนกรีต ศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้ กุฏิสงฆ์ และฌาปนสถาน สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อนาค ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านปัจจุบันพระอธิการจรูญ ปภัทโท เป็นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  หมู่ 2 บ้านดอนลาน ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำนวนผู้เข้าชม :494