ศาลเจ้าปู่ดอนตาล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าปู่ดอนตาล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ริมเขื่อนแม่น้ำโขง บ้านนามหาราช หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042689055
latitude :  16.32
longitude :  104.93
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอดอนตาลให้ความเคารพนับถือ เป็นหลักบ้านหลักเมืองของตำบลดอนตาล
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางริมเขื่อนแม่น้ำโขง

จำนวนผู้เข้าชม :320