งานประเพณีลอยกระทง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานประเพณีลอยกระทง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
การเดินทาง :  ถนนอำเภอศรีบุญเรือง - หนองบัวลำภู

จำนวนผู้เข้าชม :158