เทพนิมิต เมลอนฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เทพนิมิต เมลอนฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านแหลม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะปลูกเมลอนสีทองของตำบลเทพนิมิต
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :358