หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > ลานกระบือ > หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย การทำข้าวนาโยน ข้าวปลอดสารพิษ เตาเผ่าถ่นน้ำส้มควันไม้ บ่อแก๊สชีวภาพ (จากมูลสุกร) การกวนกระยาสารท ฯลฯ
การเดินทาง :  หมู่ที่ 8 ตำบลจันทิมา

จำนวนผู้เข้าชม :139