บึงตะพาบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงตะพาบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่4 บ้านวังจิกตะวันออก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.05
longitude :  100.04
รายละเอียด :  กำลังจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :349