ถ้ำ ปงสนุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำ ปงสนุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?ถ้ำ ในพื้นที่ตำบลปงสนุก? ...ตำบลปงสนุกอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลกลางเวียง มีพื้นที่ทั้งหมด 61.55 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ องการบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ขนิง พื้นที่ เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มรวมกัน ที่สำคัญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นมีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่มีสภาพเป็นหินผา สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพื้นที่อยู่ไต้ท้องทะเลมาก่อน ในสมัยหลายล้านปี ทำให้มีถ้ำจำนวนมาก แต่ในที่นี้เราจะขอพาท่านไปสำรวจถ้ำที่สำคัญๆ มีลักษณะความสวยงาม โดเด่น มีประวัติความเป็นมาจำนวน 9 ถ้ำด้วยกัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ไปตามทางหลวงแผ่นดินทางเข้าตำบลแม่สา¬-ปงสนุก ทางหลวงชนบทหมายเลข นน 4012 ถึงอ่างเก็บน้ำฮิ เป็นระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที หรือ อาจใช้เส้นทาง จากทางแยกหมู่ที่ 12 บ้านร้องเย็น ตำบลกลางเวียง ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเวียงสา ผ่านหมู่บ้านก๊อด หมู่ที่ 2 ตำบลปงสนุก ทางหลวงชนบทหมายเลข นน 4012 เหมือนกัน ถึงอ่างเก็บน้ำฮิ เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :463