โคกหินฮาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โคกหินฮาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองทุ่มหนองชมภู ตำบลบ้านโคก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ ในทุกๆ ปี ช่วงฤดูฝน ป่าหินฮาว ดอกก้างปลาจะออกดอก สีขาว อมชมภู สวยงาม เต็มลานโขดหิน มองในระยะไกล ๆ จะเป็นเหมือนทุ่งดอกก้างปลา
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองชมภู ม. 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เดินทางตามถนนนเส้นทาง แก้งคร้อ-มัญจาคีรี

จำนวนผู้เข้าชม :344