กุดนาแซง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กุดนาแซง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านนายาว ม. 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งวิถีธรรมชาติให้ประชาชนได้ออกหาปลา ในฤดูฝนจะมีสัตว์น้ำให้ชาวบ้านได้ออกหาปลาเพื่อขายมาเป็นรายได้ครอบครัว
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านนายาว ม.4 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เดินทางตามเส้นทาง แก้งคร้อ-มัญจาคีรี

จำนวนผู้เข้าชม :424