หน้าแรก > ภาคใต้ > สุราษฎร์ธานี > พุนพิน > เจดีย์หลวงพ่อกล่อม
เจดีย์หลวงพ่อกล่อม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เจดีย์หลวงพ่อกล่อม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจดีย์หลวงพ่อกล่อม วัดทุ่งโพธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลพุนพิน
การเดินทาง :  ใช้ถนนสายพุนพิน - ไชยา (สายล่าง)

จำนวนผู้เข้าชม :311