น้ำตกภูฟ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกภูฟ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.79
longitude :  101.11
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บริเวณบ้านกิ่วน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแดง เป็นน้ำตกที่สวยงานเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดซึ่งในบริเวณนี้มีต้นชมพูภูคาขึ้นอยู่ให้เห็นเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การเดินทาง :  เส้นทางเข้าสู่น้ำตกภูฟ้ารถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้สามารถเดินเท้าและไปทางน้ำโดยการล่องแพเข้าชมได้

จำนวนผู้เข้าชม :424