อ่างเก็บน้ำห้วยมุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยมุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านดอนสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.56
longitude :  104.40
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยมุกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และจะได้บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามมากในเวลาใกล้พระอาทิตย์จะตกดิน
การเดินทาง :  การเดินสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสรประจำทางสายมุกดาหาร-ข่อนแก่น โดยมีระยบะทางห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารประมาณ 37 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคำชะอีประมาณ 2 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :326