หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ระยอง > แกลง > ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมทำนาปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมทำนาปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมทำนาปลอดสารพิษเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.13 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :666