หน้าแรก > ภาคเหนือ > พิษณุโลก > เนินมะปราง > เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตห้าล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.51
longitude :  100.66
รายละเอียด :  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ครอบคลุมเนื้อที่ ๑,๗๗๕ ไร่ ลักษณะเป็นเขาหินปูนอยู่ในมหายุคพาลีโอซีน (Palaeocene) และอยู่ในยุคย่อยคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferus) มีอายุราว ๓๖๐-๒๘๖ ล้านปีมาแล้ว เป็นภูเขาหินปูนลูกโต หน้าผาสูงชัน มีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้า หินปูนบริเวณนี้ส่วนมากเกิดจากการทับถมของเปลือกหอย พลับพลึงทะเล หรือปะการัง มีการตกตะกอนทางเคมีอยู่น้อยมาก จากการศึกษาและจำแนกซากดึกดำบรรพ์ ทำให้ทราบว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ยอดสูงสุด ๒๓๖ เมตร มีหน้าผาสูงชันเว้าแหว่ง อันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำฝนนับหลายล้านปี เกิดเป็นถ้ำต่าง ๆ มากมายทั่วบริเวณ ถ้ำที่น่าสนใจ
การเดินทาง :  นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อขอข้อมูล ได้จากเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทาง มาถึงยังสำนักงานเขต การเที่ยวชมถ้ำต่าง ๆ ต้องนำไฟฉายติดตัวมาด้วย ในฤดูฝนถ้ำบางแห่งไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นถ้ำ หากต้องการพักค้างแรมหรือทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล หมู่ ๖ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๙๐ โทร.๐ ๑๖๐๔ ๐๘๔๓, ๐ ๙๙๖๔ ๒๒๔๙ การเดินทาง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลห่างจากตัวเมืองพิษณุโลก ๘๕ กิโลเมตร การเดินทางเริ่มจากตัวเมืองพิษณุโลกไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒ ถึงอำเภอวังทองระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร แยกขวาไปยังอำเภอสากเหล็กอีก ๓๘ กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข ๑๑ แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๕ อีก ๑๗ กิโลเมตร ถึงโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา (ก่อนถึงตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตร) มีแยกขวาไปถ้ำผาท่าพลอีก ๑๐ กิโลเมตร บางช่วงเป็นทางลูกรัง ติดต่อ: โทร.๐ ๑๖๐๔ ๐๘๔๓, ๐ ๙๙๖๔ ๒๒๔๙ สถานที่ตั้ง: สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล หมู่ ๖ ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๙๐

จำนวนผู้เข้าชม :353