น้ำตกเขาแร่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาแร่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านไสใน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075643648
latitude :  8.01
longitude :  99.31
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ มีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถมอเตอร์ไซ เข้าไปถึงบริเวณน้ำตก

จำนวนผู้เข้าชม :54