วัดศรีหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  436 ม.1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีหลวงตั้งอยู่บ้านหลวงแจ้ห่ม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเจ้าอาวาส พระครูสิริปฺญญภิรัต (สงคราม กจปฺญโญ) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
การเดินทาง :  รถยนต์ รถยนต์โดยสารประจำทาง เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :410