หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แจ้ห่ม > ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  252 ม.8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP เช่น น้ำปู น้ำผัก สูตรแจ้ห่ม,ผ้าทอพื้นเมือง ลายเกล็ดเต่า,ดอกมะพร้าว, ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชท์ ไก่ฟ้าพญาลือ. เป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชีพของหมู่บ้านหนองนาว
การเดินทาง :  รถยนต์ รถยนต์โดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :510