หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > เลย > หนองหิน > ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  1 หมู่ 3 บ.โคกใหญ่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.94
longitude :  101.93
รายละเอียด :  เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นา-สวนผสม จ.เลยปี2547-2552 รางวัลเครือข่ายระดับจังหวัด(โดยสำนักงาน กศน.)
การเดินทาง :  ถนน. ตาดข่า-ผาขาว หมู่ 3 บ้าน โคกใหญ่ ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย

จำนวนผู้เข้าชม :346