ต้นแม่น้ำท่าจีน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นแม่น้ำท่าจีน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนมะขามเฒ่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.26
longitude :  100.06
รายละเอียด :  เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวและถ่ายรูป และแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่าน 4 จังหวัด เพื่อลงสู่อ่าวไทย
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดปากคลองมะขามเฒ่า

จำนวนผู้เข้าชม :473