วัดตาลเจ็ดช่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตาลเจ็ดช่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ถนนสายเอเซียเหนือ จ.อ่างทอง 2 ก.ม.
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ถนนสายเอเซียเหนือ จ.อ่างทอง 2 ก.ม.
การเดินทาง :  วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง ถนนสายเอเซียเหนือ จ.อ่างทอง 2 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :463