ภูถ้ำพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูถ้ำพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.29
longitude :  104.35
รายละเอียด :  ภูถ้ำพระตั้ง อยู่หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นที่ตั้งของวัดภูถ้ำพระ มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ของบ้านป่าชาด
การเดินทาง :  หมู่ที่ 9 บ้านป่าชาด ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จำนวนผู้เข้าชม :380