เขาสอยดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาสอยดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเทือกเขาที่ติดต่อกับตำบลวังข่อยอำเภอไพศาลี ป่ามีความอุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ 90 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :309