หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > เมืองนนทบุรี > ศาลเจ้าพระหลักเมือง (เดิม)
ศาลเจ้าพระหลักเมือง (เดิม)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพระหลักเมือง (เดิม)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ปากคลองอ้อม ตำบลบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลหลักเมือง (เดิม) ตั้งอยู่บริเวณปากคลองอ้ม หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พศ.2092 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ตั้งเมืองใหม่ขึ้น 3 เมืองหนึ่งในนั้นคือบ้านตลาดขวัญ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเล็งเห็นว่าแม่น้ำที่เปลี่ยนทางเดินใหม่นั้นอาจทำให้ไม่ปลอดภัยจึงย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ปากแม่น้ำอ้อม พร้อมสร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขึ้น ณ ที่นี้และอัญเชิญเทพ 5 พระองค์ ได้แก่ เจ้าพ่อหลักเมือง เจ้าพ่อเสื้อเมือง เจ้าพ่อทรงเมือง เจ้าพ่อแสงมณี และเจ้าแม่ทับทิมมาประดิษฐาน
การเดินทาง :  เดินทางทางเรือหางยาว หรือข้ามฝั่งมาท่าน้ำฝั่งบางศรีเมือง ขึ้นรถจักรยานยนต์ หรือรถตุ๊กๆ

จำนวนผู้เข้าชม :438