หาดทรายเทียม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายเทียม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านอ่าวอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชาดหาด สามารถ เล่นน้ำได้
การเดินทาง :  มุ่งหน้าบ้านอ่าวอุดม ถึงหน้าวัดเลี้ยวซ้ายตรงไปสุดทาง

จำนวนผู้เข้าชม :435