ห้างฮาเบอร์มอล์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ห้างฮาเบอร์มอล์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  แยกท่าเรือ ริมถนนสุขุมวิท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ห้างสรรพสินค้า
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :407