หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > บ่อไร่ > สักการะเจ้าแม่กวนอิม
สักการะเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สักการะเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดป่าวิสุทธิธรรม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :377