เขาหลัก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหลัก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ?เขาหลัก? ชื่อที่นักท่องเที่ยวผู้ปรารถนาจะสัมผัสธรรมชาติไม่ควรพลาดโอกาสที่จะมาเยือน ณ ที่แห่งนี้ มีลำธาร น้ำตกมากมาย ทั้งน้ำตกจริงและน้ำตกร้าง มีหินก้อนใหญ่ๆ ปกคลุมด้วยมอสส์เป็นป่าที่มียอดเขาสวยงาม สามารถมองเห็นลงมาเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เพราะเป็นเทือกเขาที่อยู่คาบเกี่ยวกับหลายจังหวัด ตั้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัด ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเทือกเขาสูงสุดของจังหวัดพัทลุง ความสูง 1,455 เมตร จากระดับน้ำทะเล อุณภูมิ 14 องศาเซลเซียส ในอดีต ได้มีคณะสำรวจกับเจ้าเมืองพัทลุงและเจ้าเมืองตรัง ได้ขึ้นไปจัดทำเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง และได้แกะ พ.ศ. สลักไว้บนเสาหลักหิน ว่า ?ป.ส. 2478? ซึ่งได้ค้นพบในเวลาต่อมา คณะผู้ค้นพบคือ นายปรีชา นิ่มดำ และนายบุญลาบ นิ่มดำ ซึ่งเป็นราษฏรในพื้นที่ สำหรับการเดินทางจะมีรถนำขึ้นไปยังจุดนัดพบ และต้องเดินเท้าลัดเลาะแนวป่าสันเขาไปจนถึงต้นน้ำของจังหวัดพัทลุง อดีตในปี พ.ศ. 2516 เคยเป็นที่พักพิงของกลุ่มคอมมิวนิสต์ เส้นทางจะเห็นหลุมขวาก อยู่สองข้างทาง ในอดีตใช้เป็นกับดักทหารที่ขึ้นไปปราบปราม แต่ปัจจุบันเหลือแค่ร่องรอยเท่านั้น จากนั้นเดินไปเรื่อยๆจะถึงต้นไม้ขนาดใหญ่ 3 - 4 คนโอบ อายุประมาณ 100 ปี หลายต้น ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (การเดินทางจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคณะทัวร์) แต่จะมีช่วงพักอยู่ทุกจุด จากนั้นก็ถึงสันเขา ซึ่งเรียกว่า ? ลูกล้าน? บริเวณนี้จะมีต้นไม้แคระให้ตื่นตาตื่นใจ ส่วนบนยอดเขาสูงจะมีหลักหินตั้งอยู่มีความสูงประมาณ 6 -7 เมตร ถือว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามจากจำนวนยอดเขาทั้งหมด ทางขึ้นเขาหลักสูงสุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จุดชมวิวและจุดพัก มีดังนี้ 1.ค่ายขวาก 2. ควนดินแดง 3. ป่าไม้ใหญ่ 4.ต้นแลนบาน
การเดินทาง :  ม.4 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

จำนวนผู้เข้าชม :390