วัดป่าภูเขารัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูเขารัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งตาลเลียน ตำบลตาลเลียน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ประจำท้องถิ่น
การเดินทาง :  จากอำเภอเมืองอุดรธานี ผ่านสี่แยกสถาบันการพละศึกษา ผ่านสี่แยกไฟแดงอำเภอกุดจับ ตรงมายังบ้านทุ่งตาลเลียน ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ ระยะทางประมาณ 39 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :344