ศาลหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเดชอุดม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
การเดินทาง :  กลางเมืองเดชอุดม

จำนวนผู้เข้าชม :430