วัดท่าช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ไหว้พระ ทำบุญ
การเดินทาง :  เดินทางจากตลาดวิเศษชัยชาญ มาทางถนนสายคลองขุน-สามเรือน ระยะทางประมาณ 5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :364