บ้านบนดอย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านบนดอย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านบนดอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหัวดง ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2487 ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สวนมะม่วงของ นางอัมพร รัตนรอด อายุ 69 ปี เจ้าของบ้าน กล่าวว่าเดิมตนเองยึดอาชีพทำทุเรียนกวนขาย แต่มีลูกค้ามาสอบถามอยู่บ่อยครั้งว่า "ป้าผมจะหาซื้อของฝากจากลับแลได้ที่ไหนบ้าง" นางอัมพรจึงมีความคิดทำการเปิดร้านขายของฝากขึ้น เดิมทำเป็นเพียงร้านเล็กๆ เท่านั้น โดยตั้งชื่อร้านว่า "บ้านบนดอย" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 ต่อมาได้นางสาวสุรีย์พร รัตนรอด บุตรสาว ทำการต่อยอดความคิดในการพัฒนาร้าน รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีการคิดค้นไอศกรีมทุเรียน ทำจากเนื้อทุเรียนแท้ล้วน ราคาเพียง 39 บาท ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ลิ้มลองรสชาติแบบใหม่ นอกจากนี้บริเวณด้านหลังร้านได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แสดงถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตของอำเภอลับแลจนถึงปัจจุบัน
การเดินทาง :  สอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ 055-427222

จำนวนผู้เข้าชม :393