วัดจอมทองธรรมคุณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจอมทองธรรมคุณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 3 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาคารเสนนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2466 เป็นอาคารก่ออิฐโบกปูนขาว ผสมยางไม้ ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ และครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุมีพรพุทธรูปทองสัมฤทธิิ์ และพระพุทธรูปทองเหลือง โดยมีองค์พระประธานปางมารวิชัย
การเดินทาง :  บ้านหนองเข็ง ม. 3 ต.หอคำ ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ ประมาณ 35 กิโลเมตร และห่างจากเทศบาลตำบลหอคำ ประมาณ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :347